Køkkenvandhane
  • Køkkenvandhane

  Køkkenvandhane 23160

  3.995,00 kr.
  Inkl. moms

  Køkkenvandhane 23160 

  Armatur til ét monteringshul med svingbar tud og keramiske pakninger.

  Fås i :
  Antal

  Køkkenvandhane 23160 

  Køkkenvandhane til ét monteringshul med svingbar tud og keramiske pakninger.

  MADE_IN_ITALY.jpg

  Armaturer MONTERINGSINSTRUKTIONER

  A) Rengor forsyningsrorene grundigt for installation

  B) Til handvask - bidet - vask:

  1) Skru kobberror eller slanger til kroppen (koldt vand til hejre

  - varmt vand til venstre).

  2) Skru gevindskruen M8 x 1 fast pa kranen og placer tæetningen pà bunden at kroppen.

  3) Indsat hanen i det keramiske hul, og fastgor det ved hjaelp at strygejernet

  hest og dens fastgorelsesmotrik.

  4) Fastgor kobberror eller fleksible til ankomsten af varmt og koldt

  vand.

  C) Til bad-brusebadvask:

  1) Fastgor de excentriske fittings til veggen, og ver opmarksom

  justering, idet afstanden holdes mellem midten af de to excentrier pa 150 mm.

  Skru derefter rosetterne ind

  2) Placer pakningen inde i 3/4 "skallen, og spend den

  sidstnaevnte overfor excentrikerne, idet man passe pa ikke at beskadige hatterne.

  GARANTI

  Generelle garantibetingelser. Vores produkter er garanteret i 10 ar mod enhver fremstillingsfejl

  (garantien daekker ikke udgifter til udskiftning). Garantien starter fra kobsdatoen, og fakturaen

  eller kvitteringen bekrafter dette. For at vare i stand til at kontrollere eventuelle fejl, for at hjaelpe

  os med at forbedre palideligheden af vores produkter, skal varerne returneres for at blive testet,

  fra vores fabrik. His resultatet af vores test afslorer produktionsfejl, vil garantien gribe ind, og

  derfor vil vi enten tilbyde en udvikling eller udskiftning af produktet. Deter vigtigt ikke at

  overholde en fabrikationsfej| med normalt slid (garanti og vedligeholdelse). Garantien yes kun

  pà fabrikationsfejl, og normalt slid er udelukket (se undtagelser). Garantien pa varernes ydre

  finish er et âr fra kobsdatoen (som bevis pa modtagelse eller faktura).

  UNDTAGELSER

  1) Installation ikke udfort efter normer og kunstregler:

  -fordiameter ikke overholdes: dette kan forarsage eller en stor

  signing eller formindskelse i intervallet.

  2) Forkert montering eller forkert anvendelse:

  - for hot trvk (over den maksimalt tilladte verdi pa 3 bar);

  - rer inversion (varmt og koldt)

  3) Eksterne organer transporteret med vand, der forringer mekanismen eller

  (belegning. Vi anbefaler at vaske rorene inden installation.

  4) Skader forarsaget af vandkomposition:

  - F.eks. Store mangder kalksten i vandet, der pavirker mekanismen eller

  belagningen.

  Det anbefales at bruge et filter.

  5) Normalt slid pa mekanismen pà gummidelen af de dynamiske samlinger:

  - udskiftning af gummidelen, samlingerne, patronerne efter verifikation.

  6) Manglende vedligeholdelse, ingen filterrensning, smoring:

  I- reduceret stromningshastighed fra skalaflejringer i filteret - kalkaflejringer, der andrer

  belagningen Køkkenvandhane

  - smoring af dynamiske gummifuger (hvert ar)

  7) Pause pa grund af is:

  - uisolerede ror

  - Det anbefales at tomme vandsystemet, isaer i andet hjem.

  8) Overfladerensning med uegnede produkter (alkohol, slibemidler, syrer .....); produkter, der

  ogsà indeholder en lille procentdel af ammoniak g acetone (rengoringsprodukter).

  Vi anbefaler neutral sabe + varmt vand + blod klud.

  9) Forringelse som folge af en normal samling:

  - inkompetent indgriben - forringede taetninger: - odelagte dele - forkert montering: lukning for

  teet.

  Brud af stvkkerne

  10) Produktion af varmt vand er ikke tilstrekkeligt til drift

  - vandvarmer eller vandvarmer for svag (f.eks. til komplet badevarelse);

  - lavt hydraulisk tryk pa ojeblikkelig vandvarmer.

  11) Elektrolyseproblem

  23160

  Specifikke referencer

  9 andre varer i den samme kategori:

  Køkkenvandhane

  Køkkenvandhane 23160

  3.995,00 kr.
  Inkl. moms