Faucets in solid brass - 777 + 6000 Waterspring shower-bathtub
   Faucets in solid brass - 777 + 6000 Waterspring shower-bathtub
   Faucets in solid brass - 777 + 6000 Waterspring shower-bathtub

   Faucets in solid brass - 777 + 6000 Waterspring shower-bathtub

   kr12,796.00
   kr15,995.00
   Save 20%
   ⠀⠀
   Tax included

   Faucets in solid brass shower with 200 mm shower head and ceramic cartridge.

   This faucets in solid brass is available in : Chrome, brass, browned brass, brushed chrome, bronze, copper or gold. 

   Available in :
   Quantity :

   Our privacy policy

   Our Privacy Policy explains our principles when it comes to the collection, processing, and storage of your information. This policy specifically explains how we employ cookies, as well as the options you have to control them.

   • 1 What are cookies?

    Cookies are small pieces of data, stored in text files that are stored on your computer or other device when websites are loaded in a browser. They are widely used to "remember" you and your preferences, either for a single visit or for multiple repeat visits

   • 2 How we use cookies

    We use cookies for a number of different purposes. Some cookies are necessary for technical reasons; some enable a personalized experience for both visitors and registered users; and some allow the display of advertising from selected third party networks.

   • 3 Controlling Cookies

    Visitors may wish to restrict the use of cookies or completely prevent them from being set. If you disable cookies, please be aware that some of the features of our service may not function correctly

   • 4 Information We Collect

    We only collect information about you if we have a reason to do so-for example, to provide our services, to communicate with you, or to make our services better.

   We are committed to maintaining the trust and confidence of our website visitors. We do not collect, sell, rent or trade email lists or any data with other companies and businesses. Have a look at our Privacy Policy page to read detail information on when and why we collect your personal information, how we use it, the limited conditions under which we may disclose it to others and how we keep it secure.

   We may change Cookies and Privacy policy from time to time. This policy is effective from 24th May 2018.

   Faucets in solid brass shower with 200 mm shower head and ceramic cartridge.

   This faucets is available in : Chrome, brass, browned brass, brushed chrome, bronze, copper or gold. 

   Gold and copper are special order and require 20 days of production.

   MADE_IN_ITALY.jpg     

   NEW FAS.jpg

   MONTERINGSINSTRUKTIONER
   A) Rengor forsyningsrorene grundigt for installation
   B) Til handvask - bidet - vask:
   1) Skru kobberror eller slanger til kroppen (koldt vand til hejre
   - varmt vand til venstre).
   2) Skru gevindskruen M8 x 1 fast pa kranen og placer tæetningen pà bunden at kroppen.
   3) Indsat hanen i det keramiske hul, og fastgor det ved hjaelp at strygejernet
   hest og dens fastgorelsesmotrik.
   4) Fastgor kobberror eller fleksible til ankomsten af varmt og koldt
   vand.
   C) Til bad-brusebadvask:
   1) Fastgor de excentriske fittings til veggen, og ver opmarksom
   justering, idet afstanden holdes mellem midten af de to excentrier pa 150 mm.
   Skru derefter rosetterne ind
   2) Placer pakningen inde i 3/4 "skallen, og spend den
   sidstnaevnte overfor excentrikerne, idet man passe pa ikke at beskadige hatterne.
   Faucets in solid Faucets in solid
   GARANTI
   Generelle garantibetingelser. Vores produkter er garanteret i 10 ar mod enhver fremstillingsfejl
   (garantien daekker ikke udgifter til udskiftning). Garantien starter fra kobsdatoen, og fakturaen
   eller kvitteringen bekrafter dette. For at vare i stand til at kontrollere eventuelle fejl, for at hjaelpe
   os med at forbedre palideligheden af vores produkter, skal varerne returneres for at blive testet,
   fra vores fabrik. His resultatet af vores test afslorer produktionsfejl, vil garantien gribe ind, og
   derfor vil vi enten tilbyde en udvikling eller udskiftning af produktet. Deter vigtigt ikke at
   overholde en fabrikationsfej| med normalt slid (garanti og vedligeholdelse). Garantien yes kun
   pà fabrikationsfejl, og normalt slid er udelukket (se undtagelser). Garantien pa varernes ydre
   finish er et âr fra kobsdatoen (som bevis pa modtagelse eller faktura).
   Armatur Armatur
   UNDTAGELSER
   1) Installation ikke udfort efter normer og kunstregler:
   -fordiameter ikke overholdes: dette kan forarsage eller en stor
   signing eller formindskelse i intervallet.
   2) Forkert montering eller forkert anvendelse:
   - for hot trvk (over den maksimalt tilladte verdi pa 3 bar);
   - rer inversion (varmt og koldt)
   3) Eksterne organer transporteret med vand, der forringer mekanismen eller
   (belegning. Vi anbefaler at vaske rorene inden installation.
   4) Skader forarsaget af vandkomposition:
   - F.eks. Store mangder kalksten i vandet, der pavirker mekanismen eller
   belagningen.
   Det anbefales at bruge et filter.
   5) Normalt slid pa mekanismen pà gummidelen af de dynamiske samlinger:
   - udskiftning af gummidelen, samlingerne, patronerne efter verifikation.
   6) Manglende vedligeholdelse, ingen filterrensning, smoring:
   I- reduceret stromningshastighed fra skalaflejringer i filteret - kalkaflejringer, der andrer
   belagningen
   - smoring af dynamiske gummifuger (hvert ar)
   7) Pause pa grund af is:
   - uisolerede ror
   - Det anbefales at tomme vandsystemet, isaer i andet hjem.
   8) Overfladerensning med uegnede produkter (alkohol, slibemidler, syrer .....); produkter, der
   ogsà indeholder en lille procentdel af ammoniak g acetone (rengoringsprodukter).
   Vi anbefaler neutral sabe + varmt vand + blod klud.
   9) Forringelse som folge af en normal samling:
   - inkompetent indgriben - forringede taetninger: - odelagte dele - forkert montering: lukning for
   teet.
   Brud af stvkkerne
   10) Produktion af varmt vand er ikke tilstrekkeligt til drift
   - vandvarmer eller vandvarmer for svag (f.eks. til komplet badevarelse);
   - lavt hydraulisk tryk pa ojeblikkelig vandvarmer.
   11) Elektrolyseproblem
   Doccia arco + 6040 Ulisse

   Specific References

   Faucets in solid brass - 777 + 6000 Waterspring shower-bathtub

   Faucets in solid brass - 777 + 6000 Waterspring shower-bathtub

   kr12,796.00
   kr15,995.00
   Save 20%
   ⠀⠀
   Tax included